Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Bd 24/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym.

II SO/Go 3/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-11

Wniosek U.N. o udzielenie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z wniosku o wymierzenie grzywny Radzie Gminy w związku z nieprzekazaniem skargi do WSA

III SA/Kr 141/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-07

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

III SA/Kr 142/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-07

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

III SA/Kr 1752/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-22

Wniosek w przedmiocie uchwalenia Statutu Uzdrowiska A

II SA/Ke 89/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stopnica w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Stopnica

IV SO/Gl 23/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi (odnoszącego się do sprawy z jego skargi na uchwałę Rady Gminy W. z dnia [...] nr [...])

IV SA/Gl 195/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta N. w przedmiocie skargi na działanie Wójta Gminy N. w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata

II SA/Ol 1012/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-07

Wniosek w przedmiocie skargi na działalność Wójta Gminy

III SA/Kr 141/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy B nr [...] w przedmiocie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy B do usunięcia naruszenia prawa
1   Następne >   2