Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 1012/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy '[...]' w przedmiocie skargi na działalność Wójta Gminy

III SA/Lu 865/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uznania skargi na działalność Wójta Gminy za bezzasadną

III SA/Kr 272/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

II SA/Ol 261/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie skargi na działalność Wójta Gminy

II SA/Ol 1012/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-01-07

Wniosek w przedmiocie skargi na działalność Wójta Gminy

III SA/Kr 272/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-11

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

IV SA/Gl 301/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie nadania nazwy ulicy w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

IV SA/Po 516/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie przeciwko Radzie Gminy D. w przedmiocie działania Rady Gminy D.

IV SA/Wa 2779/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie skargi na czynności Wójta Gminy O.

III SA/Kr 1752/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. Z. nr [....] w przedmiocie uchwalenia Statutu Uzdrowiska R. Z.
1   Następne >   2