Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

I OZ 14/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Niemce , nr [...] w przedmiocie działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach

I OZ 521/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. , nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy M. oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M.