Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ol 96/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-01-14

Wniosek K.G. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w rozpoznaniu skarg na działania pracowników Urzędu Miasta w G. podjęte w sprawie uporządkowania nagrobków znajdujących się na cmentarzu komunalnym

II SA/Ol 67/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno

II SA/Ol 339/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-19

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności Kierownika Administracji Domów Mieszkalnych

II SA/Ol 892/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

II SA/Ol 67/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno

II SA/Ol 339/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-01-11

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności Kierownika Administracji Domów Mieszkaniowych

II SA/Ol 339/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-07

Skarga R. W. na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności Kierownika Administracji Domów Mieszkalnych

II SA/Ol 505/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-06-27

Wniosek w przedmiocie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy [...]