Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Wa 687/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-04

Skarga K.S. na decyzję Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 108/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 102/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-20

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 160/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-28

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Po 1100/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 116/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bk 99/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Lu 516/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

VIII SA/Wa 606/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w R. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2