Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Kr 39/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-28

Skarga M.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy N.

II SAB/Kr 16/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Kr 715/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania

II SAB/Kr 296/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-29

Wniosek S.W. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza R.

II SAB/Kr 57/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie skargi na bezczynność Prokuratury Rejonowej [...].

II SO/Kr 7/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku Z. P. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Centrum Kultury w K.

II SAB/Kr 131/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-17

Wniosek Stowarzyszenia '[...]' o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

II SAB/Kr 34/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 67/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-14

Wniosek B.C. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w K.

II SA/Kr 1784/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   18