Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SO/Ol 1/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-07

Wniosek I.Ż. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku I.Ż. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 21 pkt 1 o dostępie do informacji publicznej

II SA/Wa 1500/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. M. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta [...] wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 39/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-28

Skarga M.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy N.

II SAB/Ol 14/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

Wniosek I.Ż. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza G w udzieleniu informacji publicznej

II SA/Ol 256/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Ol 160/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej

I OZ 1011/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza C. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Wa 196/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Bk 45/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-08-02

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SAB/Wr 107/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-18

Skarga Stowarzyszenia '[...]' na bezczynność Burmistrza D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   16