Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 310/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy W. reprezentowanej przez Wójta Gminy W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 214/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-18

Wniosek Stowarzyszenia '[...]' o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Gminy [...]