Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 357/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Pracy Nr [...]

I SA/Kr 345/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania wniesionego zarzutu za nieuzasadniony

I SA/Kr 2196/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 2197/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wstrzymania postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 1580/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy

I SA/Kr 1588/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-29

Skarga B. W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy

I SA/Kr 1273/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-23

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy

I SA/Kr 1149/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności za zajęcie pasa drogowego, na skutek sprzeciwu od postanowienia Referendarza sądowego , sygn. akt I SA/Kr 1149/14,

I SA/Kr 1459/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu dotacji

I SA/Kr 652/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
1   Następne >   +2   +5   8