Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wr 102/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-05

Wniosek w przedmiocie uchwalenia budżetu Gminy P. na rok 2013

I SO/Ke 5/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-04-10

Wniosek B. W. o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata złożonego przed wniesieniem skargi na uchwałę Nr [...] Rady Miejskiej w Ć. w sprawie sposobu rozdziału środków inwestycyjnych