Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Kr 1398/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-09

Wniosek J. K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie skargi na Instytut Pamięci Narodowej Komisja Śledcza o Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w K.