Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Lu 145/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2005 r.

III SA/Lu 146/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego przyznania płatności ONW na 2005 r.

III SA/Lu 150/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego przyznania płatności ONW na rok 2006

III SA/Lu 148/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego

III SA/Lu 149/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2006

III SA/Lu 154/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego

III SA/Lu 481/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarstw niskotowarowych

III SA/Lu 518/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012