Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 314/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Skarga W. P. i J. J. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania

V SA/Wa 314/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Skarga W.P. i J. J. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania

I SA/Rz 592/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora [.] Oddziału Regionalnego w [.] Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Rz 594/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora [.] Oddziału Regionalnego w [.] Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Po 160/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok [...]

I SA/Rz 594/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-20

Skarga AM na postanowienie Dyrektora [.] Oddziału Regionalnego w [.] Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Ol 720/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-25

Wniosek w przedmiocie zwrotu środków w ramach dofinansowania przyznanego na realizację projektu

V SA/Wa 1052/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

V SA/Wa 1051/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

V SA/Wa 990/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w całości i umorzenia postępowania pierwszej instancji
1   Następne >   +2   5