Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Kr 685/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia

III SA/Kr 685/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-23

Wniosek w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia

III SA/Kr 84/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-16

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

III SA/Kr 180/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-12

Wniosek w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia odwołania

III SA/Kr 85/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-10

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

III SA/Kr 84/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-18

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

III SA/Kr 84/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa nr [...] w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia odwołania

III SA/Kr 180/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia odwołania

III SA/Kr 84/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-01

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

III SA/Kr 685/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi A w K na rozstrzygniecie Zarządu Województwa w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia
1   Następne >   2