Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wa 931/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej

II SAB/Bd 294/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanowił: zwolnić od kosztów sądowych.

IV SAB/Wr 224/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie w przedmiocie rozpatrzenia podania dotyczącego postanowienia SKO we W. o stwierdzenie nieważności decyzji Kolegium z dnia [...] SKO [ (...)],

IV SAB/Wr 169/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych (pkt I sentencji) i odmawiającego przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu (pkt II sentencji) w sprawie z wniosku Z. R. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowie...

III SAB/Kr 34/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek J. P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P

II SAB/Bk 90/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Ol 143/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-19

Skarga R. Ż. na bezczynność Rady Gminy M. w udostępnieniu informacji publicznej

I OZ 872/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w S. w sprawie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wa 320/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Wr 115/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o weryfikację postanowienia SKO w L. z dnia [...], nr [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   100