Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Go 41/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-30

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

VII SAB/Wa 109/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Zdrowia

II SAB/Lu 10/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w L. w przedmiocie nie załatwienia w terminie wniosku o przyznanie zasiłku celowego

II SAB/Lu 17/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy

IV SAB/Gl 3/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Bk 8/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-04-15

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia w sprawie zalesienia działki

II SAB/Wa 25/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w W. w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu wysokości wojskowej renty inwalidzkiej

IV SAB/Gl 9/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy M. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

II SAB/Bd 30/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-05-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

II SAB/Kr 131/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-17

Wniosek Stowarzyszenia '[...]' o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
1   Następne >   +2   +5   +10   37