Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Ol 54/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-03

Wniosek M.W. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza '[...]' w rozpoznaniu wniosku o dokonanie podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej do części nieruchomości

II SAB/Bk 5/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie udzielenia czasu wolnego za nadgodziny

II SAB/Op 25/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SAB/Łd 108/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 59/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Kr 102/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-20

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wr 55/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w zakresie wad konstrukcyjnych budynku i stanu technicznego stropodachu

IV SAB/Wr 354/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-04

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia na remont dachu w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

IV SAB/Wa 402/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną w postępowaniu przed sądem administracyjnym w drugiej instancji w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SAB/Wr 160/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-28

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   4