Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Kr 34/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek J. P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P

II SAB/Kr 41/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-02

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w zakresie bezprawnie pobieranych pieniędzy za czyszczenie szamba

III SAB/Kr 49/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-31

Wniosek Z. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

II SAB/Kr 16/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Kr 23/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę dopłaty do wypoczynku

II SAB/Kr 123/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie skargi na bezczynność Rady Miejskiej w S.

III SAB/Kr 34/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

II SAB/Kr 351/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. w udzieleniu odpowiedzi na pismo

II SAB/Kr 137/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-14

Wniosek W. F. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W.

III SAB/Kr 40/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność SKO
1   Następne >   +2   +5   +10   49