Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Kr 137/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-14

Wniosek W. F. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W.

II SAB/Kr 311/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-25

Wniosek S. P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.

II SAB/Kr 426/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-15

Wniosek J. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.

II SAB/Kr 55/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-13

Wniosek M.L. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.

II SAB/Kr 93/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-25

Wniosek w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych

II SAB/Kr 306/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-19

Wniosek Z. D. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O.

II SAB/Kr 305/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-19

Wniosek Z. D. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O.

II SAB/Kr 137/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie kontroli legalności budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

II SAB/Kr 88/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-21

Skarga J. J. i M. G. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.

II SAB/Kr 144/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Wniosek J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.
1   Następne >   +2   5