Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

I OZ 947/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Gd 75/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej remontu dróg

II SAB/Gd 76/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej sieci melioracyjnej

II SAB/Gd 76/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej sieci melioracyjnej

II SAB/Gd 75/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej remontu dróg

III SAB/Po 1/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie zajęcia stanowiska w sprawie nadania nazw ulicom

II SAB/Op 49/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-30

Skarga W. G. na bezczynność Gminy Dąbrowa w przedmiocie odebrania prawa wynikającego z uchwały gminy wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

III SAB/Lu 44/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w zakresie wniosku B. B. o zmianę wskutek okoliczności sprawy prawomocnego postanowienia referendarza sądowego WSA w Lublinie , sygn. akt III SAB/Lu 44/13 przyznającego B. B. prawo pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata i odmawiającego przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie. po...

III SAB/Lu 44/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy