Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 658 Bezczynność X

VII SAB/Wa 153/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi T.G. na Radę [...] w przedmiocie : bezczynności organu

II SAB/Po 17/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-04-09

Wniosek w przedmiocie likwidacji wspólnoty mieszkaniowej

II SAB/Sz 116/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-08-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie z Jej skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie oddłużenia mieszkania rotacyjnego i zamiany z urzędu lokalu mieszkalnego

II SAB/Sz 109/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-09-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na bezczynność Rady Miejskiej [...] w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

III SAB/Lu 3/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie usunięcia nieprawidłowości w spółce 'Nieruchomości ' oraz w działaniach jej Prezesa w zakresie wniosku A. J. o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Sz 17/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-04-02

Skarga J. C. na bezczynność Przewodniczącego Rady Miejskiej w przedmiocie rozpoznania wniosków skarżącego o wyłączenie Przewodniczącego oraz członków Rady Miejskiej

III SAB/Lu 11/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie podjęcia uchwały o zwolnieniu dzieci niepełnosprawnych z ponoszenia kosztów przejazdu komunikacją miejską do placówek zdrowia i szkół

III SAB/Lu 12/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie rozpoznania pism adresowanych do Rady Miasta

II SAB/Ke 42/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-31

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miasta Kielce w sprawie rozpatrzenia wniosku [...]

II SAB/Gl 22/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia fachowego pełnomocnika
1   Następne >   +2   6