Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Lu 411/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy w przedmiocie wniosku w sprawie zasiłku okresowego

II SAB/Lu 464/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie niezałatwienia wniosku w sprawie świadczenia pieniężnego na zakup żywności

II SAB/Lu 470/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania SKO w L. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie świadczenia pieniężnego na zakup żywności

II SAB/Lu 412/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy w przedmiocie wniosku w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 357/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-27

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania Starosty B. w przedmiocie wniosku o przeprowadzenie postępowania dotyczącego scalenia i wymiany gruntów

II SAB/Lu 358/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty B. w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II SAB/Lu 360/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty B. w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II SAB/Lu 469/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania SKO w L. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 427/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi T. W. na przewlekłość SKO w przedmiocie wniosku w sprawie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 356/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty B. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu scalania gruntów
1   Następne >   2