Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Po 53/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na przewlekłość prowadzenia postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zasiłku okresowego

VI SAB/Wa 21/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B. P. na przewlekłe postępowanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wniosku o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej

I SAB/Sz 5/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na przewlekłość Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2010 rok

II SAB/Ke 60/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-21

Wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. S. przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

I SAB/Wa 253/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi R. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej