Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Kr 90/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-03

Wniosek J.G. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J.G. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w N. w sprawie robót budowlanych

II SAB/Kr 75/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi G. M. na przewlekłość postępowania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odstępstwa od pozwolenia na budowę

II SAB/Kr 172/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-17

Wniosek J.K., o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie bezczynności Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.

II SAB/Kr 180/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-31

Wniosek J.G. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J.G. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B.

II SAB/Kr 90/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J.G. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w N. w sprawie robót budowlanych

II SAB/Kr 31/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-13

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania

II SAB/Kr 45/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-21

Wniosek M. B. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki