Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol inn X

II SA/Ke 136/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z uiszczenia opłaty za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności

II SO/Ke 14/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2008

II SO/Ke 6/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie adwokata złożonego przed wniesieniem skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SO/Ke 15/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2008

II SO/Ke 2/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, radcy prawnego złożonego przed wniesieniem skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SO/Ke 7/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-07-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie adwokata, złożonego przed wniesieniem skargi na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie zasiłku celowego

II SO/Ke 7/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-07-30

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy w postaci ustanowienia adwokata, wydanego w sprawie z wniosku M. K., złożonego przed wniesieniem przez nią skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SO/Ke 1/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia kwoty wypłaconej tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SO/Ke 7/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie adwokata złożonego przed wniesieniem skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SO/Ke 7/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata złożonego w związku z zamiarem wniesienia skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] znak: [...]
1   Następne >   2