Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

II GSK 360/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji poświadczającej zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów