Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 982/06 - Wyrok NSA z 2007-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uwłaszczenia