Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SAB 62/93 - Postanowienie NSA z 1994-04-08

skargę 'A. -P.' Spółki z o. o. w W. na bezczynność Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie uchylenia zarządzenia w części dotyczącej przekazania składników majątkowych likwidowanego przedsiębiorstwa.