Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

I SA/Kr 12/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie zaliczenia zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na poczet zaległości podatkowej,

I SA/Sz 727/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego w sprawie podatku od nieruchomości za [...] r. i[...] r. .