Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

I OZ 311/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowani...