Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I SA/Wa 522/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego