Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

II SA/Wa 1169/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania I instancji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej