Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 334/95 - Wyrok NSA z 1996-01-17

skargę Fabryki (...) 'F.' S.A. w T.G. na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zatwierdzenia metody kształtowania wynagrodzeń.

III SA 1062/94 - Wyrok NSA z 1995-06-28

Skarga Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów 'P.' S.A. w L. na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną krótką na okaziciela i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w (...), a także

III SA 246/94 - Wyrok NSA z 1994-11-09

skargę M-kiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego, spółka z o.o. w E., na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1993 r.