Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

I OSK 982/06 - Wyrok NSA z 2007-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uwłaszczenia

I SA 2224/99 - Wyrok NSA z 2001-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody G. (...)

I SA/Wa 1280/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania nadzorczego

II SA/Łd 445/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia podziału nieruchomości