Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

II SA/Gd 543/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Po 422/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomości

IV SA 285/93 - Wyrok NSA z 1994-02-21

Skarga Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w S. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie nieważności decyzji o wywłaszczeniu i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz na zasadzie art. 208 Kpa oddalił wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo

II SA/Gl 1052/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod linię kolejową