Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

SA/Bk 1457/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie ustalenia liczby punków i zasad sprzedaży napojów alkoholowych

GSK 11/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie sprzedaży napojów alkoholowych

II SA/Wr 2964/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie zmiany uchwały LXIX/442/93 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

GSK 10/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie sprzedaży napojów alkoholowych

II SA/Lu 1176/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia postanowienia opiniującego pozytywnie wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

II SA/Lu 1048/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych