Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

II SA/Op 179/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa

II SA/Op 178/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu

II SA/Op 264/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Op 650/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Op 651/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Op 652/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Op 708/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu

II SA/Wr 2014/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-04-29

Sprawa ze skargi R. S. i S. P. na pismo Prezydenta [...] w przedmiocie obrotu alkoholami

II SA/Op 710/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

II SA/Op 263/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1   Następne >   2