Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Łd 862/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia opłaty z tytułu świadczenia usług reklamy napojów alkoholowych za wrzesień 2012 r.

II FSK 38/18 - Wyrok NSA z 2018-07-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie w przedmiocie opłaty z tytułu świadczenia usług reklamy napojów alkoholowych