Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 40/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych