Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

I SA/Łd 945/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie: określenia łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2016

II FSK 38/18 - Wyrok NSA z 2018-07-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie w przedmiocie opłaty z tytułu świadczenia usług reklamy napojów alkoholowych