Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

III SA/Łd 766/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zwrotu tytułu wykonawczego

III SA/Łd 767/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zwrotu tytułu wykonawczego

III SA/Łd 215/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zwrotu tytułów wykonawczych

I SA/Łd 862/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia opłaty z tytułu świadczenia usług reklamy napojów alkoholowych za wrzesień 2012 r.

I SA/Łd 945/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie: określenia łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2016