Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I SA 2067/81 - Wyrok NSA z 1981-10-22

Skarga Edwarda B. na decyzję Prezydenta Miasta St. Warszawy w przedmiocie cofnięcia prawa jazdy na stałe i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Dzielnicy Warszawa

III SA/Kr 542/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne