Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Skarżony
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Lu 951/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-12-13

Sprawa ze skargi Elżbiety S. na czynność Prezydenta Miasta Ch. w przedmiocie opłaty w zakresie obrotu napojami alkoholowymi

II SA/Gd 1855/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-03-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Wr 1450/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu -