Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SO/Wa 7/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym złożonego przed wniesieniem skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy społecznej

II SA/Op 40/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych