Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II GSK 324/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie sprzedaży napojów alkoholowych:

II GSK 1200/12 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych

III SA/Lu 245/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

II SA/Rz 161/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia godzin otwarcia placówek handlowych i zakładów gastronomicznych

III SA/Po 584/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

IV SA/Po 571/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

II SA/Bd 368/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w G. w przedmiocie określenia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

III SA/Kr 428/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych s k a r g ę

II SA/Bk 7/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów

II GSK 497/11 - Wyrok NSA z 2012-05-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej we W. w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   +5   9