Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II GW 10/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

Wniosek w przedmiocie zmiany danych w zezwoleniach na obrót hurtowy napojami alkoholowymi