Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Gl 6/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie bezczynności organu administracji publicznej w kwestii obrotu alkoholami (zwrotu płatności)

II SAB/Wa 71/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej