Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

II SA/Op 448/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na rzecz Państwa

II SAB/Op 9/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Głubczyckiego w przedmiocie odebrania rzeczy porzuconych

II SA/Op 138/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odszkodowania za przejęcie nieruchomości