Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I SA/Wa 1634/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 2435/14 - Wyrok NSA z 2016-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 190/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 1996/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1929/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Lu 8/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału działek i orzeczenia o ich przejściu na własność Powiatu