Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I SA/Wa 190/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Lu 8/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału działek i orzeczenia o ich przejściu na własność Powiatu